welkom@agepe.net | BE 014 55 36 35 | NL 033 760 00 16 |

Door jarenlange ervaring is het softwarepakket dat wij ontwikkeld hebben voor expeditiebedrijven verder gespecialiseerd. Zo zijn er twee versies ontstaan:  Sea en Air. Zowel de zeevrachtexpeditie als de luchtvrachtexpeditie zijn beide zeer unieke branches die zeer specifieke eisen hanteren als het gaat om software. Er zijn nog maar weinig pakketten die aan deze eisen kunnen voldoen. Veel expediteurs zijn daardoor blijven steken in een betrekkelijk eenvoudig transport managementsysteem. De huidige praktijk vereist echter verdere stappen.

In samenwerking met een aantal zeevracht- en luchtvrachtexpediteurs hebben wij een softwarepakket ontwikkeld om zo te voorzien in de vraag naar een gespecialiseerd informatiesysteem voor de expeditie. Het pakket biedt u een uitgebreide module voor relatie- en offertebeheer gekoppeld aan een volledig elektronisch dossier waardoor er geen gegevens meer verloren gaan. Nog te ontvangen facturen zijn nauwkeurig op te volgen en het pakket is volledig voorzien in het verwerken van douanedocumenten. Als het nodig is om diverse transportopdrachten te groeperen tot één vracht, zorgt AGePe Forwarding ervoor dat de relevante gegevens in één dossier gecombineerd worden (groupage). AGePe Forwarding is een snel en betrouwbaar hulpmiddel in elke fase van uw administratie.

Mogelijkheden

 • Relatie- en offertebeheer
 • Zending- en dossieradministratie en facturering
 • Container-info en planning
 • Voor- en natransporten
 • Voor- en nacalculatie
 • Warehouse administratie
 • Webportal
 • Elektronische berichten
 • Documentmanagement
 • Managementrapporten
 • Financiële administratie

Bekijk de folder